Goingorganic.nl

Maxx Sports Creatine – Creatine (alle poeders), Creatine, Sport

Maxx Sports Creatine

€ 27.00

Kopen >>

Productnaam: Maxx Sports Creatine
Prijs: € 27.00
Inhoud: 700GR
Productcategorie: Creatine (alle poeders), Creatine, Sport, MaxxPosure, maxx, sports, creatine

Maxx Sports Creatine, Creatine (alle poeders), Creatine, Sport, Maxx Sports Creatine is een 100% pure creatine monohydraat. Het verhoogt de fysieke prestaties en stimuleert de groei van vetvrije spiermassa bij opeenvolgende reeksen van korte, hoogintensieve krachtinspanningen.Hoe te gebruiken?Los 5 gram creatine op in 100 Ontwerp gerandomiseerde, placebogecontroleerde trial met verblinding van de deelnemers, uitkomst assessoren, en onderzoekers. instellen gemeenschappen geassocieerd met zes huisartsenpraktijken in Grampian, schotland. Deelnemers 910 mannen en vrouwen van 65 jaar of ouder zijn en geen vitaminen of mineralen heeft neem leeftijd. Interventies dagelijkse multivitamine en multimineral suppletie of placebo gedurende een jaar. Belangrijkste uitkomstmaten primaire uitkomsten contacten waren met de eerstelijns gezondheidszorg voor infecties, zelf gerapporteerde dagen van de infectie, en de kwaliteit van het leven. Secundaire uitkomsten waren antibioticavoorschriften, ziekenhuisopnames, bijwerkingen, en de naleving. Resultaten suppletie had geen significante invloed op de contacten met de eerstelijns gezondheidszorg en de dagen van de infectie per persoon (incidence rate ratio 0. Kwaliteit van leven werd niet beïnvloed door suppletie. geen statistisch significante resultaten werden gevonden voor secundaire uitkomsten of subgroepen.

Conclusie routine multivitaminen en multimineral suppletie van ouderen die thuis wonen heeft geen invloed op zelfgerapporteerde infectie gerelateerde morbiditeit. luchtwegen en infecties van de urinewegen zijn veel voorkomende redenen voor oudere mensen om hun arts, 1 en virale infecties van de luchtwegen te bezoeken kan ziekenhuisopname bij mensen met diabetes of hart- of chronische obstructieve longziekten neerslaan. 2 Vergrijzing wordt geassocieerd met ontregeling van het immuunsysteem. 3 afnemende immuniteit kan leiden tot infectie en de uitputting van de voedingswaarde reserves, die al niet optimaal voor de afweer sports. De Britse nationale dieet en voeding enquête van ouderen bewijs gevonden van meervoudige voedingstekorten kunnen zijn. 5 De prevalentie van tekortkomingen op het testen van bloed varieerde van ongeveer 10% voor ijzer, vitamine C, rode cel foliumzuur, thiamine en vitamine d in mensen die leven in de gemeenschap tot ongeveer 40% voor vitamine C, riboflavine en vitamine d in die wonen in de zorg Sport. Tekortkomingen in schotland groter dan in het zuiden van Engeland en meer in die 75 jaar of ouder zijn Maxx Sports Creatine – Creatine (alle poeders), Creatine, Sport. Ten minste 25% van de ouderen in het Verenigd Koninkrijk nemen voedingssupplementen waren.

5 Multivitamine en multimineral supplementen zijn op grote schaal beschikbaar en de meeste merken hebben soortgelijke inhoud. Of deze suppletie beïnvloedt infecties bij oudere mensen, in het bijzonder die niet in verpleeghuizen, is onduidelijk Uit gerandomiseerde gecontroleerde studies. Een recente systematische review geconcludeerd dat het bewijs voor het routinematig gebruik van multivitaminen en multimineral supplementen bij oudere mensen was zwak en tegenstrijdige en dat verdere gerandomiseerde gecontroleerde studies werden aanbevolen. 6 onderzoek had ook proeven door Chandra, 7, 8 wiens werk is in twijfel getrokken, leidt een editor om een publicatie terug te trekken uit een van de proeven. 7, 9 een update van de beoordeling heeft gepubliceerd Creatine. Suppletie is een goedkope optie voor het verbeteren van de voedingstoestand. We ondernam een pragmatische, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie om te onderzoeken of suppletie invloeden zelf gerapporteerde infecties, het gebruik van de gezondheidszorg, en kwaliteit van leven bij mensen 65 jaar of ouder. De deelnemers werden gerekruteerd uit zes huisartsenpraktijken in Grampian, Schotland tussen februari en december 2002. Alle mensen van 65 jaar of ouder die met de praktijken werden geregistreerd kwamen in aanmerking, ongeacht chronische ziekte, tenzij hun artsen als ze ook onwel.

Uitsluiting criteria waren het gebruik van vitamine, mineralen, of visolie supplementen in de voorgaande drie maanden (een maand in het geval van in water oplosbare vitaminen) of vitamine B12 injectie in de afgelopen drie maanden sports. De deelnemers werden gerekruteerd in hun praktijk of thuis door een ervaren verpleegkundige of diëtist. Gedetailleerde instructies kregen over proef drugs, voltooiing van de dagelijkse agenda’s op infectie en eventuele contacten met de eerstelijns gezondheidszorg voor infecties, die maandelijks werden teruggegeven, en de behoefte aan vitamine of mineraal supplementen uit andere bronnen tijdens het proces te voorkomen. De deelnemers werden gerandomiseerd naar één tablet per dag van een multivitamine en multimineral supplement of een matched sorbitol placebo. 75 mg koper (gluconaat), 15 mg zink (Oxide), en 1 mg mangaan (sulfaat). Het supplement voorzien tussen 50 210% van de Britse referentie-inname van nutriënten. 11 Tabletten werden gekocht van een commerciële leverancier en gegeven aan de deelnemers voor een jaar Creatine. Vooraf gedefinieerde primaire uitkomsten waren aantal contacten met de eerstelijns gezondheidszorg (Arts en andere eerstelijns gezondheidszorg werknemers, in persoon of via de telefoon) voor infectie, aantal zelf gerapporteerde dagen van de infectie, en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gemeten door de EuroQol 12 en sf 12.

Maxx Sports Creatine – Creatine (alle poeders), Creatine, Sport Beoordeling

13 De EuroQol is een generieke vragenlijst gebruikt om een enkele score voor de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven te bieden; reacties op de EuroQol werden omgezet naar een score met behulp van de EuroQol Britse bevolking tarief. 14 De sf 12 is een generieke maatregel van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, met inbegrip van fysiek functioneren, sociaal functioneren, rol beperkingen als gevolg van fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, vitaliteit, pijn, en de perceptie van de algemene gezondheid. We gebruikten vooraf gespecificeerde procedures om dagboeken te coderen voor de contacten met de primaire zorg voor infectie en dagen van de infectie Sport. vooraf bepaalde secundaire uitkomsten waren aantal voorgeschreven antibiotica in de eerste lijn, het aantal dagen dat antibiotica waren voorgeschreven, het aantal ziekenhuisopnames (waaronder die in verband met infectie), het aantal dagen in het ziekenhuis met een infectie, het aantal infecties gerelateerd en alle poliklinische bezoeken, bijwerkingen gemeld door de deelnemers, en de naleving van proef drugs (Van dagboeken maandelijks in alle deelnemers voorgelegd en tablet rekenen op zes en 12 maanden in een willekeurige steekproef van 10% van de deelnemers) Maxx Sports Creatine – Creatine (alle poeders), Creatine, Sport. Ziekenhuis gegevens werden verkregen van geautomatiseerde administratie patiënt systemen en ziekenhuis en de huisartsenpraktijk platen. Huisartsenzorg verslagen waren de enige bron van informatie over de contacten met primaire zorg en antibioticavoorschriften in meer dan 94% van de gevallen.

Ontbrekende gegevens werden aangevuld met participantsDiary informatie bij sterfgevallen later voorgekomen en de gezondheid van bestuur had de huisartsenpraktijk notities verwijderd, of wanneer de deelnemers gaf informatie antibioticavoorschriften ontbreekt in de huisartsenpraktijk platen maxxposure. We gebruikten een voedings-assessment vragenlijst voor het opsporen van ouderen met een risico op voedingstekorten aan vitamine C, vitamine D, foliumzuur, of ijzer. 15 We ontwikkelden vragen uit de antwoorden op een vragenlijst en de bloedspiegels van de voedingstoestand in een gezonde lokale bevolking van oudere mensen zonder tekenen van een infectie. We besloten dat we zouden moeten 900 deelnemers tot 80% stroom te voorzien (5% significantie, twee staart) tot een vermindering van 25% in de contacten met de primaire zorg voor infectie op te sporen, waar 40% van de bevolking in de Verenigd Koninkrijk hulp van de eerstelijns gezondheidszorg te zoeken voor infecties in enig jaar. Onze studie zou kunnen identificeren, met hetzelfde vermogen, relatief kleinere effecten op de andere primaire uitkomst van dagen van de infectie. Op werving zijn, werden de deelnemers willekeurig toegewezen aan tussenkomst of placebo, batchnummer gegenereerd door een wachtwoord beveiligde computerprogramma. Het programma kan worden geopend door alleen de gegevens programmeur, blind behandelingstoewijzing. De identiteit van de tabletten werd verborgen in een dubbele enveloppe die door de fabrikant, die werd gehouden opgesloten in een kast tijdens het proces. assessoren blind voor de rechter toewijzing verzameld deelnemer gemeld eerstelijns gezondheidszorg en de gegevens van ziekenhuizen.

Statistici ondernam analyse ook blind voor de rechter toewijzing. verblinden van onderzoekers, deelnemers, en gezondheidswerkers werd gehandhaafd tot aan de voltooiing van de analyses. De studie werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Medical Research Council’s voor goede klinische praktijken bij klinische proeven. 17 Alle gegevens die verzameld werden onderworpen aan de procedures voor kwaliteitsgarantie. Twee onderzoekers onafhankelijk ging een 10% steekproef van dagboeken en vragenlijsten via een beveiligde dubbele data-entry-systeem.