Wat is het verschil tussen biologische en biologisch-dynamische landbouw?

Biologische landbouw is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. In Nederland wordt ook het woord ecologisch gebruikt en de Engelse term is organic. Deze termen verwijzen naar dezelfde landbouwmethoden, waarvan de minimale eisen internationaal zijn overeengekomen en vastgelegd. De eisen gelden op het gebied van:

– Certificatie en toezicht;
– Plantaardige landbouw;
– Veehouderij;
– Bereide voedingsmiddelen;
– Import.

“Biologisch” betekent in wezen: zo natuurlijk mogelijk tot stand gekomen, met zo min mogelijk kunstgrepen. In de biologische landbouw worden daarom geen kunstmest en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarnaast worden dieren onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden, ook wat hun voeding betreft. Verder worden geen genetisch gemodificeerde organismen toegepast. Doel van de biologische landbouw is het in stand houden van het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier. Het gaat daarbij niet alleen om de landbouw maar ook om onze leefomgeving als geheel. De achtergrond van biologisch-dynamische landbouw voert verder. Hierbij gaat het om de samenhang van de aarde en de daarop van nature levende planten en dieren.

Biologisch-dynamische landbouw omvat het telen van producten naar de methode van de antroposoof Rudolf Steiner. Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal staan. Het landbouwbedrijf wordt daarbij als organisme opgevat, waar bedrijfsvreemde elementen zo veel mogelijk vermeden worden. Vandaar dat een biologisch-dynamisch bedrijf naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren streeft. Naast organische bemesting wordt er met preparaten gewerkt om de levenskracht van de producten te ondersteunen. Hiermee wordt beoogd door de invloed vanuit de kosmos door de planeten een positievere invloed uit te oefenen op de groei van gewassen. De biologisch-dynamische tuinder streeft er dus naar iedere plant in zijn specifieke kwaliteiten optimaal tot zijn recht te laten komen. Daarvoor heeft hij verschillende methodes tot zijn beschikking. Een typisch biologisch-dynamische methode is het werken met speciale compostpreparaten. Het compostpreparaat dat wordt gemaakt van brandnetels is daarvan een mooi voorbeeld.